Trading

Med trading mener vi kjøp og salg av finansielle instrumenter. Formålet med tradingene er normalt å oppnå en bedre avkastning enn man vil få ved en passiv plassering av pengene i f. eks. bankinnskudd.

Trading er profesjon/håndverk på lik linje med andre profesjoner. For å bli en konsistent dyktig trader må man utvikle seg fra å trade gjennom økt innsikt og kunnskap til å bli en trader.

De tre stegene i prosessen består av:

Lære å trade

 • Fokus på utvikling av grunnleggende ferdighet, kunnskap og forståelse
 • Utvikle disiplin og grunnleggende trading kunnskap
 • De fleste tradere i denne fasen spør om råd for hva de skal kjøpe og selge

Bli en trader

 • Kontinuerlig utvikling av ferdighet, kunnskap og forståelse
 • Personalisering av trading strategi og stil
 • Gjennom tapsperioder har fått testet selvinnsikt og motstandsdyktighet
 • I denne fasen skifter traderen ofte fokus fra hva de skal kjøpe/selge til hvilket system de skal bruke

Trader

 • Har evne til å utvikle og bruke eget trading system som passer med egne styrker og svakheter
 • Høyt nivå på ubevisst kompetanse
 • Har full forståelse for av viktigheten av psykologi for å oppnå konsistent avkastning i trading
 • I denne fasen erkjenner traderen at suksess ikke kommer fra ekstern kontroll, men fra intern kontroll

Prosessen fra man starter med trading til man er en konsistent dyktig trader tar normalt flere år.
Vi tilbyr å bidra i å fremskynde prosessen ved opplæring i hva som skal til for å bli en konsistent dyktig trader og gjennomgang i utvikling av tradingsystem.

 

Graf av Trading J-kurven
Ikon åpningstider

Mandag til fredag

08:00 – 1600

Icon telefon

Ring oss:

982 07 378