Rådgivning innenfor økonomi, regnskap, skatt og finans

Vi har lang og bred kompetanse innenfor økonomi, regnskap, skatt og finans og vi tilbyr bistand innenfor disse områder.

Hvert av overnevnte områder er egne fagområder hvor det kan være mange utfordringer og spørsmål. Videre er det nær sammenheng mellom områdene som krever en helhetlig forståelse.

Vi kan bistå med spørsmål og problemstillinger for å finne gode løsninger.

Eksempel på tjenester vi kan levere:

  •  Bistand regnskapsspørsmål
  •  Rutiner for perioderapportering
  •  Årsoppgjør
  •  Bistand budsjettprosesess – modeller for driftsbudsjett, likviditets og balansebudsjett
  •  Omorganisering selskapsstruktur (fisjon, fusjon, omorganisering til holdingstruktur)
  •  Investeringsanalyser
  •  Bistand skattespørsmål
Ikon åpningstider

Mandag til fredag

08:00 – 1600

Icon telefon

Ring oss:

982 07 378