Kurs i trading

Noen tradere oppnår meget god avkastning igjen og igjen, mens andre tradere har variabel avkastning og taper på tradingen over tid.
De fleste som starter med trading klarer ikke å oppnå positiv avkastning over tid.
Hovedårsaken til det er at traderen ikke gjør det arbeid som må til for å bli en dyktig trader.

Hvordan kan man endre seg fra å være en trader som oppnår negativ eller lav avkastning til å bli en trader som oppnår god positiv avkastning over tid? Trading er en profesjon/håndverk på lik linje med andre profesjoner og man kan utvikle seg til å bli en dyktig trader gjennom innsikt og kunnskap.

Ved diskusjon av hvilke faktorer som er de viktige for en dyktig trader er det ofte følgende tre faktorer som kommer frem: psykologiske faktorer (deg selv), risikostyring og tradingsystem.

Mange mener at tradingsystemet er viktigst, men de fleste erfarne dyktige tradere mener at alle tre faktorer er viktige, men at de psykologiske faktorer er viktigst og teller så mye som ca. 60 % . Videre mener de at risikostyring er nest viktigst og teller ca. 30 %.

Vi ønsker å bidra i prosessen for å bli en dyktig trader og planlegger å arrangere kurs innenfor områdene trading generelt og eget kurs om trading av valuta.

Nærmere informasjon vil bli lagt ut på denne siden senere.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker nærmere informasjon.