Revisjon

Tjenester innenfor revisjon:

  • Revisjon av regnskap
  • Attestasjonsoppgaver og avtalte kontrollhandlinger

Revisjon av finansiell informasjon sikrer tillit i finansielle markeder og troverdighet i utvekslingen av
informasjon mellom selskaper og dets styre.

Vi leverer tjenester innen revisjon og andre attestasjonstjenester. Vi tilpasser vår leveranse ut fra
størrelse, bransje og andre behov hos våre kunder.

Vi utfører oppdragene med respekt for den viktighet dette har for kunden.

Ikon åpningstider

Mandag til fredag

08:00 – 1600

Icon telefon

Ring oss:

982 07 378